INDÚSTRIA I EMPRESA

Autoritat Portuària
de BarcelonaL’Autoritat Portuària de Barcelona (APB) és l’organisme públic encarregat de la gestió del Port de Barcelona. Depèn de l’organisme públic Ports de l’Estat i s’ocupa, entre d’altres, de prestar els serveis portuaris generals; de projectar, planificar, construir, conservar i explotar les obres i serveis del port i dels senyals marítims; i de fomentar activitats industrials i comercials relacionades amb el trànsit marítim o portuari.