Lideratge en
Economia Blava

L’Economia Blava és un sector d’activitat, impulsat per l’UE, en el marc de l’Economia per a la Sostenibilitat i dels ODS fixats a l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, que representa el conjunt d’activitats econòmiques vinculades amb els àmbits aquàtics.

Entre els principals subsectors de l’Economia Blava destaquen les activitats portuàries, el transport marítim, la construcció i reparació de iots, la pesca i la seva activitat majorista, els centres nàutics, la formació i la recerca, així com la sensibilització i el coneixement de l’àmbit marí.

A Barcelona, específicament, aquest sector ja aglutina més de 1.300 operadors, genera més de 15.000 llocs de treball, i té un volum de facturació global proper als 4.000 milions d’euros.

La major part del territori del Port Vell està destinat a sectors que estan directament relacionats amb l’Economia Blava. I, per tal de consolidar-lo com un àmbit de desenvolupament econòmic i social de la ciutat i com un eix vertebrador del seu litoral, impulsa i afavoreix en la seva àrea les activitats que tenen com a finalitat, la innovació, la sostenibilitat, les noves tecnologies i la promoció de la cultura marítima.

El Port de Barcelona, ha estat impulsor i membre fundador del Clúster Nàutic des de l’any 2013, una entitat que neix de la convicció que el sector nàutic pot esdevenir un actor essencial en el creixement econòmic del país i en la generació de riquesa i d’ocupació. I que ha estat el primer agent en adherir-se a l’Acord de Col·laboració per a l’Impuls de l’Economia Blava a la ciutat de Barcelona.