INDÚSTRIA I EMPRESA

Barcelona Nàutic CenterBarcelona Nautic Center S.L. és una societat que té com a objecte l’explotació i gestió de serveis de varador en el moll de Llevant del Port de Barcelona, el lloguer d’espais d’oficina i de taller i l’explotació d’una sala multifuncional per a esdeveniments.