Sol·licitud de Filmacions /
Fotografia / Base Camp

Pots descarregar el formulari i enviar-lo a info@portvellbcn.cat Descarrega el Formulari

Tots els camps han d’estar degudament emplenats, en cas d’error en l’enviament es mostrarà un missatge d’avís sota el formulari, i es marcaran els camps amb errors.

  SOL·LICITUD DE RESERVA D'ESPAI

  Els espais del Port Vell estan a disposició de les empreses i institucions que hi vulguin organitzar tota mena d'activitats.

  Espai sol·licitat*

  Data inici activitat

  Data final activitat

  Descripció de l'activitat

  Nom de l'empresa*

  Client que representa

  E-mail de contacte*

  Telèfon de contacte

  Nom de la persona responsable*

  Adjunteu fitxer (PDF o Word) per a informació addicional*