Solicitud de Filmaciones /
Fotografía / Base Camp

Puedes descargar el formulario y enviarlo a info@portvellbcn.cat Descarga el Formulario

Todos los campos deben estar debidamente rellenados, en caso de error en el envío se mostrará un mensaje de aviso bajo el formulario, y se marcarán los campos con errores.

  SOL·LICITUD DE RESERVA D'ESPAI

  Els espais del Port Vell estan a disposició de les empreses i institucions que hi vulguin organitzar tota mena d'activitats.

  Espai sol·licitat*  Data inici activitat

  Data final activitat

  Descripció de l'activitat

  Nom de l'empresa*

  Client que representa

  E-mail de contacte*

  Telèfon de contacte

  Nom de la persona responsable*

  Adjunteu fitxer (PDF o Word) per a informació addicional*