Contractació

A més de la informació relativa a contractes publicada en el Perfil del Contractant del web de la Gerència Urbanística Port Vell i a la Plataforma de Contractació de l’Estat, mitjançant els enllaços que figuren a continuació podeu descarregar-vos els continguts següents:

Relació de contractes adjudicats trimestralment per la Gerència Urbanística Port Vell, amb les dades que s’estableixen a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, i a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Relació de contractes menors adjudicats trimestralment per la Gerència Urbanística Port Vell, amb les dades que s’estableixen a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, i a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Consulta els pressupostos de l’any 2018 al següent enllaç Veure enllaç

Podeu consultar els Contractes Majors 1er trimestre  al següent enllaç Veure enllaç

Podeu consultar els Contractes Menors 1er trimestre al següent enllaç Veure enllaç

Podeu consultar els percentatges dels contractes Veure enllaç

Dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats mitjançant cada un dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic.