1860

1860

Inicien les obres del Pla de Josep Rafo amb l’objectiu de crear punts de resguard al Port, però malauradament s’estanquen

1869

1869

Es constitueix la Junta d’Obres del Port de Barcelona i s’impulsa el Pla Rafo per continuar la construcció. Es desenvolupa el Moll de la Muralla, de Drassanes i de Sant Bertran

1900

1900

S’inicia el projecte de Carlos de Angulo. Es doten els molls de grues elèctriques, vies ferroviàries i serveis duaners, potenciant el negoci portuari

1905-1980

1905-1980

El creixement del negoci portuari i el seu trasllat cap al sud deixa moltes infraestructures abandonades i obsoletes

1981

1981

El port, sota la gestió de Port Autònom, obre les portes del Moll de Bosch i Alsina a la ciutadania amb motiu de la celebració del Dia de les Forces Armades. És el primer cop després de 70 anys que el port s’obre a la ciutat.

1982

1982

El Port i l'Ajuntament encarreguen a Manuel de Solà-Morales l’ordenació del moll i l’entorn urbà, incloent el Passeig de Colom. Aquestes finalitzen el 1985.

1986

1986

Es designa Barcelona com a organitzadora dels Jocs Olímpics del 1992. Juntament amb l’experiència del Moll de Bosch i Alsina i la reconversió d’altres ports internacionals per a usos urbans (Londres, San Francisco, Liverpool...) motiven la transformació del Port Vell.

1988

1988

Es constitueix la Gerència Urbanística Port 2000 (avui Gerència Urbanística Port Vell), que elabora un Pla Especial juntament amb Serveis Tècnics del Port.

1989

1989

El maig d’aquell any, la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya aprova el Pla Especial del Port Vell. L’objectiu és mantenir el caràcter portuari dels espais, però impulsant i diversificant usos que milloressin la relació amb la ciutat. Així doncs, s’impulsa el sector nàutic-esportiu, s’ofereixen més espais públics i es concentren usos comercials.

2001

2001

S’aprova el Pla especial de la Nova Bocana, amb l’objectiu de definir els usos i activitats que s’acollirien a la nova superfície terrestre i làmina marítima que va suposar la Bocana Nord.

Actualitat

Actualitat

Després de més de 30 anys, la Gerència Urbanística Port Vell continua centrant la seva activitat en gestionar, conservar i mantenir els espais públics del territori, donant suport a les empreses que operen en la zona, vetllant per garantir un equilibri sostenible de les activitats que es duen a terme i consolidant les relacions amb l’entorn ciutadà. És en aquest darrer àmbit, i amb la voluntat de cercar el millor encaix i la major integració entre el port i la ciutat, en el que la Gerència Urbanística Port Vell desenvolupa accions orientades a consolidar relacions estratègiques amb els barris que l’envolten, involucrant-se amb programes liderats per les entitats de l’entorn, i col·laborant en activitats relacionades amb la millora de la qualitat de vida dels seus habitants.