CREUERS I FERRIS

Terminal Ferry
TrasmediterràneaEs tracta d’una estació marítima de ferris. De vegades, els dies de molta afluència, s’utilitza per a les operacions de trànsit de creuers. Està situada al Moll de Sant Bertran. Bàsicament dedicada al tràfic amb les Illes Balears

Web:

www.trasmediterranea.es

Ubicació:

Moll de Sant Beltran s/n
08039 Barcelona

Contacte:

T. +34 93 295 91 22

Shopping Cart