L’ESPAI

 Rodatges, sessions de fotos o la presentació d’un producte dirigit
a un públic selecte o de negocis.